POLÍTICA DE PRIVACIDADE DE ALDEBARÁN

Benvido ao blogue persoal Aldebarán. En primeiro lugar gustaríame convidarte a coñecer estes termos antes de que facilites os teus datos persoais nel.

Primeiras consideracións e algúns principios que debes coñecer:

O presente Documento de Política de Privacidade establece os termos en que Aldebarán, web da que Eduardo Campos ( Emacc) é propietario e creador, usa e protexe a información que é proporcionada polos seus usuarios no momento de utilizar o seu sitio web.

Aldebarán, e polo tanto Emacc, ten como prioridade o respecto e a protección dos datos persoais dos usuarios. Como usuario debes saber que os teus dereitos están garantidos nesta web e que cando che pido encher os campos de información persoal coa que podes ser identificado, fágoo asegurando que só se empregará de acordo cos termos deste documento, coa maior seguridade e os seguintes principios respecto a a túa privacidade:

 • Nunca solicito información persoal a menos que realmente sexa necesaria para prestarche os servizos que nos requiras.
 • Nunca comparto información persoal dos nosos usuarios con ninguén, excepto para cumprir coa lei ou no caso de que conte coa súa autorización expresa.
 • Nunca utilizo os teus datos persoais cunha finalidade diferente á expresada nesta política de privacidade.

Esta Política de Privacidade pode cambiar co tempo ou actualizarse en función de esixencias lexislativas ou de autorregulación, polo que che aconsello que a visites periodicamente.

Menores de idade

No caso dos menores de trece anos requirese o consentimento dos pais ou titores para o tratamento dos seus datos persoais.

En ningún caso solicitarei do menor de idade datos relativos á situación profesional, económica ou á intimidade dos outros membros da familia, sen o consentimento destes.

Se es menor de trece anos e accediches a este sitio web sen avisar aos teus pais non debes rexistrarte como usuario.

Regulacións legais as que se acolle esta web

Emacc adecuou esta web ás esixencias da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD), e ao Real Decreto 1720/2007, do 21 de decembro, do Regulamento de desenvolvemento da LOPD. Cumpre tamén co Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas ( RGPD), así como á Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico ( LSSICE ou LSSI).

Responsable do tratamento dos teus datos personais

 • Identidade do responsable: Eduardo Manuel Campos Coello (Emacc).
 • Nome da web: Aldebarán.
 • Correo electrónico: emacc73@gmail.com.

A efectos do previsto no Regulamento Xeral de Protección de Datos antes citado, os datos persoais enviados a través dos formularios da web recibirán o tratamento de datos de “Usuarios da web e subscritores”.

Para o tratamento de datos dos nosos usuarios implementamos todas as medidas técnicas e organizativas de seguridade establecidas na lexislación vixente.

Como obtuvimos os teus datos?

Os datos personais que tratamos en Aldebarán proceden de:

 • Formulario de suscripción.
 • Comentarios no blog.

Cales son os teus dereitos cando nos facilitas os teus datos?

Calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobre se en Aldebarán estamos a tratar datos personais que te conciernen ou non.

As persoas interesadas teñen dereito a:

 • Solicitar o acceso aos datos persoais relativos ao interesado.
 • Solicitar a súa rectificación ou supresión.
 • Solicitar a limitación do seu tratamento.
 • Opoñerse ao tratamento.
 • Solicitar a portabilidade dos datos.

Os interesados poderedes acceder aos vosos datos persoais, así como a solicitar a rectificación de datos inexactos ou, no seu caso, a solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins que foron recollidos.

En determinadas circunstancias, poderedes solicitar a limitación do tratamento dos vosos datos, nese caso, unicamente conservarémolos para o exercicio ou a defensa de reclamacións.

Noutras circunstancias e por motivos relacionados coa súa situación particular, poderedes opoñerse ao tratamento dos vosos datos, polo que Aldebarán deixará de tratalos.

Excepcións:

 • Motivos lexítimos imperiosos.
 • Exercicio ou a defensa de posibles reclamacións.

Os interesados tamén teredes dereito á tutela xudicial efectiva e a presentar unha reclamación ante a autoridade de control, neste caso, a Axencia Española de Protección de Datos, se considerades que o tratamento de datos persoais que lle conciernen infrinxe o Regulamento.

Con que finalidade tratamos os teus datos personais?

Cando te conectas con esta web, por exemplo, para comentar un post, mandar un correo ao titular ou subscribirche, estás a facilitar información de carácter persoal da que é responsable o titular da web, Emacc. Esa información pode incluír datos de carácter persoal como poden ser a dirección IP, nome, dirección física, dirección de correo electrónico, número de teléfono e outra información.

Ao facilitar esta información, dás o teu consentimento para que a túa información sexa recompilada, utilizada, xestionada e almacenada por  Aldebarán só como se describe no Aviso Legal e na presente Política de Privacidade.

Este sitio web emprega a información co fin de proporcionar o mellor servizo posible, particularmente para manter un rexistro de seguidores. É posible que sexan enviados correos electrónicos periodicamente a través do sitio con actualizacións coas novas publicacións. Estes correos electrónicos serán enviados á dirección que proporcións e poderán ser cancelados en calquera momento enviando unha solicitude ao correo electrónico emacc73@gmail.com.

En Aldebarán existen diferentes sistemas de captura de información persoal e trato a información que nos facilitades as persoas interesadas co seguinte fin por cada sistema de captura (formularios):

 1. Formulario de subscrición a contidos , por medio do cal solicitamos como datos persoais o teu nome e o teu email, co obxectivo de xestionar a lista de subscricións e enviar contidos e boletíns, os cales están xestionados por Mailchimp. Ao utilizar os servizos desta plataforma para a realización de xestión de subscricións e envío de boletíns ou novidades por correo electrónico, debes saber que Mailchimp ten os seus servidores aloxados fóra da UE, en EEUU e está acollido ao acordo EU- US Privacy Shield, cuxa información está dispoñible aquí, aprobado polo Comité Europeo de Protección.
 2. Formulario de alta para comentarios do blogue, xa que en Aldebarán requírese que che deas de alta a través deste formulario. Os datos persoais solicitados son nome, email e sitio web (opcional). Unha vez dado de alta, poderás realizar tantos comentarios como desexes e dar resposta sobre os anteriores.

Existen outras finalidades pola que tratamos os teus datos persoais:

 • Para garantir o cumprimento das condicións de uso e a lei aplicable. Isto pode incluír o desenvolvemento de ferramentas e algoritmos que axudan a esta web para garantir a confidencialidade dos datos persoais que recolle.
 • Para apoiar e mellorar os servizos que ofrece esta web, así como a elaboración anónima de estatísticas que expliquen o tráfico de visitantes desta web.
 • Tamén se recollen outros datos non identificativos que se obteñen mediante algunhas cookies que se descargan no computador do usuario cando navega nesta web que detallamos na política de cookies.
 • Para xestionar as redes sociais nas que pode estar Aldebarán. O tratamento dos datos que leve a cabo se te fas seguidor desta páxina nas redes sociais, rexerase por este apartado, así como por aquelas condicións de uso, políticas de privacidade e normativas de acceso que pertenzan a cada rede. Aldebarán tratará estes datos coas finalidades de administrar correctamente a súa presenza na rede social, informando de actividades, produtos ou servizos propios, así como para calquera outra finalidade que as normativas das redes sociais permitan e que en ningún caso usaranse para enviar publicidade de maneira individual.

Aldebarán non vende, aluga nin cede datos de carácter persoal que poidan identificar o usuario, nin o fará no futuro, a terceiros, sen o consentimento previo. Con todo, e se así se dese o caso, pódense realizar colaboracións con outros profesionais, polo que para estas situacións particulares, requirirásevos o consentimento, informando sobre a identidade do colaborador e a finalidade da colaboración. Sempre se realizará cos máis estritos estándares de seguridade.

Lexitimación para o tratamento dos teus datos

A base legal para o tratamento dos teus datos é o consentimiento que se dá ao aceptar a política de privacidade. Do mesmo modo, para contactar ou realizar comentarios nesta web requírese o consentimiento desta política de privacidade.

Por canto tempo conservaremos os teus datos?

Mentras non se solicite de xeito expreso e por correo electrónico dirixido ao titular da web, Emacc, a súa supresión pola túa parte.

A qué destinatarios comunicaranse os teus datos?

Para prestar servizos estritamente necesarios para o desenvolvemento da actividade, Aldebarán, comparte datos con diferentes prestadores baixo as súas correspondentes condicións de privacidade. Estas utilidades ofrecidas por terceiros son estritamente necesarias para o desenvolvemento dos nosos servizos e foron seleccionadas atendendo ao cumprimento dos dereitos que preservamos nesta web.

As seguintes empresas terán acceso á información persoal necesaria para realizar as súas funcións como encargados de tratamento, pero non poderán utilizala para outros fins. Ademais, deberán tratar a información persoal de conformidade coa presente Política de Privacidade e a lexislación aplicable en materia de protección de datos.

 • Aloxamento: Plesk International GmbH, Vordergasse 59, 8200 Schaffhausen / Switzerland. Máis información en https://www.plesk.com/legal/# privacy- policy. Plesk trata os datos coa finalidade de realizar os seus servizos como provedor de aloxamento a Emacc.
 • Plataforma web: WordPress. org, máis información en https:// wordpress. org/ trata os datos coa finalidade de realizar os seus servizos de soporte a Emacc.
 • Email márketing: The Rocket Science Group LLC ( Mailchimp), con domicilio en EEUU (máis información en www.mailchimp.com). The Rocket Science Group LLC ( Mailchimp) trata os datos coa finalidade de realizar os seus servizos de xestión de email márketing a esta web.
 • Google Analytics: un servizo analítico de web prestado por Google, Inc., unha compañía de Delaware cuxa oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View ( California), CA 94043, Estados Unidos (“Google”). Google Analytics utiliza “ cookies”, que son arquivos de texto situados no teu computador, para axudarnos a analizar o uso que fan os usuarios do sitio web. A información que xera a cookie acerca do seu uso de Aldebarán (incluíndo a túa dirección IP) será directamente transmitida e arquivada por Google nos servidores de Estados Unidos.

Datos de navegación

Ao navegar por Aldebarán pódense recoller datos non identificables, que poden incluír, direccións IP, localización xeográfica (aproximadamente), un rexistro de como se utilizan os servizos e sitios, e outros datos que non poden ser utilizados para identificarte. Entre os datos non identificativos están tamén os relacionados cos teus hábitos de navegación a través de servizos de terceiros. Esta web utiliza os servizos de análises de terceiros de Google Analytics.

Utilizamos esta información para analizar tendencias, administrar o sitio, rastrexar os vosos movementos ao redor do sitio e para recompilar información demográfica sobre a nosa base de usuarios no seu conxunto.

Secreto e seguridade dos datos

Aldebarán comprométese no uso e tratamento dos teus datos persoais, respectando a súa confidencialidade e a utilizalos de acordo ca finalidade dos mesmos, así como a dar cumprimento á súa obrigación de gardalos e adaptar todas as medidas para evitar a alteración, perda, tratamento ou acceso non, de conformidade co establecido na normativa vixente de protección de datos.

Aldebarán non pode garantir a absoluta inexpugnabilidade da rede da internet e por tanto, a violación dos datos mediante accesos fraudulentos a eles por parte de terceiros.

Exactitude e veracidade dos datos

Como usuario, es o único responsable da veracidade e corrección dos datos que remitas a Aldebarán exonerando a Emacc, de calquera responsabilidade respecto diso, garantindo e respondendo, en calquera caso, da exactitude, vixencia e autenticidade dos datos persoais facilitados e comprometéndote a mantelos debidamente actualizados. Ademais aceptas proporcionar información completa e correcta no formulario de subscrición.

Aceptación e consentimiento

Declaras ter sido informado das condicións sobre protección de datos de carácter personal, aceptando e consentindo o tratamento dos mesmos por parte de Emacc na forma e para as finalidades indicadas nesta política de privacidade.

Cambios na política de privacidade

En Aldebarán reservámonos o dereito a modificar a presente política para adaptala a novedades lexislativas ou xurisprudenciais, así como a prácticas da industria. En tales supostos, anunciaremos nesta páxina os cambios introducidos con razonable antelación á súa posta en práctica.

Correos comerciais

Dacordo ca LSSICE, Aldebarán non realiza prácticas de SPAM, polo que non envía correos comerciais por vía electrónica que non fosen previamente solicitados ou autorizados por ti. En consecuencia, en cada un dos formularios habidos na web, tes a posibilidade de dar o teu consentimento expreso para recibir o boletín ou as novidades, con independencia da información puntualmente solicitada, pero que sempre estará relacionada cos contidos do blogue.

Conforme ao disposto na Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e de comercio electrónico, esta web comprométese a non enviar comunicacións de carácter comercial sen identificalas debidamente.

Documento revisado o 20/05/2020.