Cancro, Gaia, biodiversidade e coronavirus

Imaxinade unha colmea de abellas. De súpeto entra nela unha vespa asiática. A colmea de abellas, enteira, lánzase á defensa da colmea. Atacan a velutina con rabia suicida, lánzanse contra ela en masa, para vencela só con números, aplastándoa, se cadra, só por vontade. Ao final as abellas logran reducir, e non escollín esta palabra polo azar, ao invasor.